Účtovníctvo, dane, mzdy

 

Cenník služieb AP EKO, s.r.o.

 

Cena poskytovania účtovníckych služieb je dohodou paušálne alebo položkovite podľa uvedeného cenníka:

 

Jednoduché účtovníctvo

 

Zaúčtovaná položka

Neplatiteľ  DPH   / Cena za položku                                       1,- €  minimálné 30,- €

Platiteľ  DPH        / Cena za položku                                      1,- €  minimálne 50,- €

 

Typ daňového priznania                                          Cena za vypracovanie

Daňové priznanie k DPH                                                       30,00 €

Daň z motorových vozidiel       1-5 vozidiel                           30,00 €

                                              6-10 vozidiel                         40,00 €

                                              11 a viac vozidiel                   50,00 €

 

 

Účtovná závierka/paušálne výdavky                                       70,00 - 100,00 €

  

Podvojné účtovníctvo

 

Zaúčtovaná položka

Neplatiteľ  DPH   / Cena za položku                                       1,00 € minimálne 50,- €

Platiteľ  DPH        / Cena za položku                                      1,00 € minimálne 100,- €

 

Typ daňového priznania                                         Cena za vypracovanie

Daňové priznanie k DPH                                                       30,00 €

Daň z motorových vozidiel       1-5 vozidiel                           30,00 €

                                              6-10 vozidiel                         40,00 €

                                              11 a viac vozidiel                   50,00 €

 

Účtovná závierka                                                                150,00 - 1000,00 €

 

Daňové priznanie k dani z príjmov 

 

Fyzické osoby A                                                                  15,00 - 20,00 €

Fyzické osoby B                                                                  70,00 - 100,00 €

Právnické osoby                                                                100,00 - 1000,00  €

 

 

Mzdy a personalistika

 

Spracovanie mzdy

Zamestnanec  HPP, VPP / mesiac/ zamestnanec                  12,00 € minimálne 30,- € 

(vrátane výkazov, potvrdení ...)

 

Ostatné služby

 

Vystavenie faktúry                                                                      1,00 € ks

Cestovný príkaz                                                                         10,00 € ks

Administratívne práce                                                                15,00 €/h

Ekonomické poradenstvo                                                            30,00 €/h

Daňové poradenstvo                                                                   60,00 €/h

Zápis do registra partnerov verejného sektora                           250,00 €

Zmena zápisu do PVS                                                                100,00 €

 

(uvedené ceny sú bez DPH)

Kontakt

AP EKO, s.r.o.

apeko@ap-eko.sk

Office: Kapitulská 20B, Trnava
917 01 Trnava

0907331190

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons broo_am  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode