Účtovníctvo, dane, mzdy

 

Cenník služieb AP EKO, s.r.o.

 

Cena poskytovania účtovníckych služieb je dohodou paušálne alebo položkovite podľa uvedeného cenníka:

 

Jednoduché účtovníctvo

 

Zaúčtovaná položka

Cena za položku                                                                    1,00 €  minimálne 50,- €

 

Typ daňového priznania                                          Cena za vypracovanie

Daňové priznanie k DPH                                                       30,00 €

Daň z motorových vozidiel       1 vozidlo                               20,00 €

                                               každé ďalšie vozidlo               5,00 €

 

Účtovná závierka/paušálne výdavky                                    100,00 €

  

Podvojné účtovníctvo

 

Zaúčtovaná položka

 Cena za položku                                                                  1,00 € minimálne 100,- €

 

Typ daňového priznania                                         Cena za vypracovanie

Daňové priznanie k DPH                                                       30,00 €

Daň z motorových vozidiel       1 vozidlo                               20,00 €

                                               každé ďalšie vozidlo               5,00 €

Účtovná závierka                                                                150,00 - 1000,00 €

Kontrolný výkaz                                                                   10,00 €

Súhrnný výkaz                                                                      15,00 €

Dodatočné daňové priznanie DPH                                          10,00 €

 

Daňové priznanie k dani z príjmov 

 

Fyzické osoby A                                                                   20,00 €

Fyzické osoby B                                                                 100,00 €

Právnické osoby                                                                 100,00 - 1000,00  €

 

 

Mzdy a personalistika

 

Spracovanie mzdy

Zamestnanec  HPP, VPP / mesiac/ zamestnanec                   13,00 € minimálne 30,- € 

(vrátane výkazov, potvrdení ...)

Zamestnanec cudzinec / mesiac / zamestnanec                   16,00 €

Oprava mesačných výkazov                                                 10,00 €

Spracovanie evidencie stravných lístkov                                3,00 €

Účtovanie finančného príspevku na stravu                            v cene

Účtovanie stravných lístkov                                                20,00 €

Elektronická komunikácia ZP, SP                                         20,00 €

 

Ostatné služby

 

Vystavenie faktúry                                                              5,00 €/ks

Príprava podkladov k auditu                                              30,00 €/h

Príprava podkladok pre úver                                              40,00 €/h

Štatistika                                                                          20,00 €

Účtovné, daňové poradenstvo (klienti v cene)                    60,00 €/h   

Excelovské reporty                                                            35,00 €

Vyúčtovanie dotácií a grantov                                            20,00 - 200,00 €

E-kasa                                                                                5,00 €

Obojstranná komunikácia s DÚ, FS                                     20,00 €

Zápis do registra partnerov verejného sektora                  250,00 €

Zmena zápisu do PVS                                                       100,00 €

 

(uvedené ceny sú bez DPH)

Kontakt

AP EKO, s.r.o.

apeko@ap-eko.sk

Office: Kapitulská 20B, Trnava
917 01 Trnava

0907331190

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode